Artikel 4.6 uit de statuten:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hetzelfde geldt voor vrijwilligers.

Er zijn geen mensen in dienst van de stichting

   p1 mei2013

p2 mei2013

   
© ALLROUNDER