Comité van aanbeveling

 

 

Stichting Intentio is vereerd dat we met ons Comité van Aanbeveling onderstaande mensen bereid hebben gevonden hun naam aan de stichting te verbinden.

 

 • Martine Onland-van Nieuwenhuizen
  Kinder- en jeugdpsychotherapeut Het Lindehuis Bussum

  Stichting intentio weet op een heel adequate manier de doelstellingen te bereiken. De manier waarop de stichting in Polen, maar ook in andere landen, kinderen weet te bereiken vind ik bewonderenswaardig. Door de activiteiten van de stichting worden de kinderen in staat gesteld om die dingen te doen die onontbeerlijk zijn bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

  De stichting heeft de afgelopen jaren laten zien dat met eenvoudige middelen de kinderen enkele fantastische ‘sport’-dagen kunnen ervaren. Daarnaast laat de stichting materiaal achter bij de kinderen zodat het spel en de sport voortgezet kunnen worden. Naar mijn mening draagt de stichting op een heel goede en positieve manier bij aan de ontwikkeling van kinderen die deze hulp heel hard nodig hebben!

 • Anne-Marie van Wermeskerken - Kinderarts Flevoziekenhuis
  Harold Verhoeve - Gynaecoloog Onze Lieve Vrouwen Gasthuis Amsterdam


  Wij zijn zeer onder de indruk van het werk dat Peter met Stichting Intentio doet.
  Zijn inzet voor de kinderen in Polen en nu in Bosnie is ongelooflijk.
  Wij ondersteunen van harte zijn activiteiten en hopen dat veel mensen hem zullen helpen.

 

   
© ALLROUNDER